کافه

همه چیز در مورد کارت سوخت خودرو

اخیرا روند بازیابی کارت‌های سوخت برای ورود احتمالی به فرآیند سهمیه‌بندی آغاز شده است. سهمیه‌بندی بنزین در طول اولین دوره اجرای این طرح در مدت ۸ سال ۷۵ میلیارد دلار صرفه‌جویی در منابع کشور در پی داشت و حالا نیز بیان می شود که در راستای جلوگیری از قاچاق سوخت، باید بار دیگر استفاده از […]