پشتیبانی

رایانه فردا

             

نجات فلش از فرمت شدن۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «ارور فلش هنگام اتصال به کامپیوتر» ثبت شده است


حتما برای شما پیش آمده که فلشی را به کامپیوتر وصل می کنید و ارور فرمت میدهد.

ولی اگر اطلاعات شما ارزش داشته باشد فرمت کردن فلش چندان به صرفه نیست.

در این ویدیو آموزشی یاد می گیرید که چگونه فلش را بدون نصب هیچ برنامه ای از فرمت نجات دهید.