زیرنویس :: رایانه فردا
۱ مطلب با موضوع «زیرنویس» ثبت شده است .
آموزش جامع حل مشکل ناخوانا بودن زیرنویس

اگر زیرنویس به شکل زیر در پلیر شما درمی آید، ما یک فیلم آموزشی ساخیتم که با رفتن مراحل گفته شده در آموزش 

مشکل بطور کامل رفع می شود

توجه: این آموزش برای حل مشکل در تمام برنامه های پخش کننده می باشد مثل  ،  vlcplayer ،Kmplayer، Mediaplayer، Potplayer و ...

طراحی شده در نقل بیان
تمامی حقوق برای رایانه فردا محفوظ است .